Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde
Van de Velde

Welkom op je eerste dag!

We hebben naar je komst uitgekeken en dat willen we je ook tonen.
We zorgen ervoor dat je de eerste dag een goed zicht krijgt op de dagelijkse werking van ons bedrijf en dat je persoonlijk opleidingstraject wordt toegelicht.

Werk je op de hoofdzetel?
De eerste dag is een informele dag die start met een volledige rondleiding doorheen de verschillende afdelingen, de productie en het distributiecentrum. Verder krijg je allerlei nuttige weetjes over Van de Velde en word je geïnformeerd over veiligheid en specifieke afspraken binnen Van de Velde.
Je leidinggevende maakt die dag natuurlijk tijd voor je vrij. Zo leer je je rechtstreekse collega’s kennen en wordt je persoonlijk opleidingsplan toegelicht.

Werk je in de productie of in het distributiecentrum?
Je krijgt de eerste dag een rondleiding van je leidinggevende doorheen de afdeling en maakt kennis met je collega’s. Verder leer je je meter of peter kennen die je gedurende de eerste maand helpt om je hier snel thuis te voelen.
Onze preventieadviseur geeft je extra informatie over de verschillende risico’s verbonden aan je job en de vooropgestelde procedures om op een veilige manier te kunnen werken.
Een keer per jaar organiseren wij bovendien een extra onthaaldag waarbij alle nieuwe starters een kijkje achter de schermen kunnen nemen en ook extra informatie krijgen over personeelsbeleid, veiligheid & gezondheid en het sociaal label SA 8000.

Werk je internationaal in sales?
Gedurende minimum 1 week ben je aanwezig op onze hoofdzetel in België (Schellebelle).
We vinden het belangrijk dat je - als externe vertegenwoordiger voor Van de Velde in het buitenland - eerst kennis maakt met de collega’s van de hoofdzetel waarmee je voor je job regelmatig dient samen te werken. Je krijgt een rondleiding doorheen de verschillende afdelingen van Van de Velde, achtergrondinformatie over marketing en onze brands, en kan contact leggen met de customer service en andere relevante ondersteunende diensten.
Nadien volg je één of twee van je collega’s bij hun klantenbezoeken in je moedertaal vooraleer je volledig zelfstandig opstart.